RačunovodskiServis.com
Računovodski servis Mahne in Thor Plus
Mahne d.o.o. - Računovodski servisTHOR Plus, Računovodstvo
Računovodski servis
Računovodski servis
Računovodski servis - novice

Navodila za izpolnjevanje potnih nalogov

22.februar, 2007 ob 15:40
Davčni inšpektorji zelo radi preverjajo upravičenost izplačila kilometrin in dnevnic za zaposlene, zato so pravilno izpolnjeni nalogi ključnega pomena.

Vsak potni nalog mora vsebovati:

 • številka in datum potnega naloga,

 • delovno mesto, na katerega je razporejen zaposleni,

 • prebivališče zaposlenega (točen naslov),

 • naloga – če gre npr. za poslovni obisk, je pomembna tudi navedba poslovnih strank, ki se jih obišče,

 • točno relacijo poti (če gre za relacijo Ljubljana – Metlika, s postankom pri poslovnem partnerju v Novem mestu je potrebno na potni nalog napisati relacijo Ljubljana – Novo mesto – Metlika – Ljubljana),

 • datum in ura prihoda in odhoda,

 • ali je bil izplačan predujem ali ne,

 • navedba, ali gre za uporabo privatnega ali službenega vozila z navedeno registrsko številko službenega vozila,

 • podpis odredbodajalca na nalogu za službeno potovanje ter na obračunu potnih stroškov,

 • podpis predlagatelja na obračunu potnih stroškov,

 • podatek ali je obračunana dnevnica ali ne in njena višina,

 • začetno in končno stanje števca v službenih vozilih se mora voditi na potnih nalogih ali posebni evidenci,

 • število prevoženih kilometrov s točno navedbo krajev,

 • na obračunu potnih stroškov je potrebno našteti dokumente, (lahko tudi s številkami) s katerimi se dokazuje, da je bilo službeno potovanje dejansko opravljeno,

 • odtisniti žig firme.


Tisti nalogi, ki nimajo prilog jih davčni inšpektorji običajno uvrstijo med davčno nepriznane odhodke davčnega zavezanca, hkrati pa izplačilo zaposlenemu preko potnega naloga prekvalificirajo v drugi prejemek iz delovnega razmerja, od katerega je potrebno še naknadno izplačati dohodnino in vse ostale prispevke ter seveda še zamudne obresti. Načeloma je potrebno izplačati dnevnice v 7 dneh, noben predpis pa ne določa dejansko kdaj mora priti do izplačila. Pametno je izplačati čim prej, najkasneje pa v enem letu.
< celoten seznam aktualnih objav