RačunovodskiServis.com
Računovodski servis Mahne in Thor Plus
Mahne d.o.o. - Računovodski servisTHOR Plus, Računovodstvo
Računovodski servis
Računovodski servis
Računovodski servis - kontakt

Kontaktni podatki računovodskega servisa


Mahne d.o.o.
Ellerjeva ulica 11
1000 Ljubljana,
SLOVENIJA

Telefon: + 386 (0) 1 510 4 510
Fax: + 386 (0) 1 510 4 514

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg.št. vložka 1/24639/00, matična št. 5809681,
ID DDV: SI56612362 - zavezanec za DDV,
transakcijski račun:
18309-0016214533 pri Banki Domžale.

Kontaktne osebe

 • ROK SLAK,
  telefon:
  031/354-583 ali 01/510-45-15
  < >
 • KAROLINA MAHNE,
  telefon: 041/686-223 ali 01/510-45-10
  < >

Thor Plus d.o.o.
Pavšičeva ulica 4,
1000 Ljubljana,
SLOVENIJA

Telefon: + 386 (0) 1 510 4 515
Fax: + 386 (0) 1 510 4 514

Družba vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg.št. vložka 1/24862/00, matična št. 5873274,
davčna št.: 54896819 - ni zavezanec za DDV,
transakcijski račun:
18309-0035419466 pri Banki Domžale.

Kontaktne osebe

 • POLONA MAHNE,
  telefon: 041/332-677 ali 01/510-45-15
  < >

Kontakt na internetu

E-mail:
WWW: http://www.racunovodskiservis.comZavarovanje odgovornosti imamo sklenjeno pri Zavarovalnica Tilia d.d.!